ติดต่อเรา

บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด 609 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2703-6708-9 | โทรสาร 0-2703-6338 | อีเมล์ suwanna@vic.co.th

Thanks! Message sent.

ฝ่ายขาย

คุณสุวันนา เส็งสัน

   082-782-3803

 Line :: janevinyltec

ต่างประเทศ

คุณพิมพ์สิริ ภักดีชาติ

088-003-4491

Line :: Pimsiri_vic

คุณเพทาย ภู่ถาวร

062-709-3738

 Line :: ploy.vic