ติดต่อเรา

บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด 609 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 082-782-3802 | โทรสาร 0-2703-6338 | อีเมล์ pawinee@vic.co.th

Thanks! Message sent.

ฝ่ายขาย

คุณภาวิณี พิมพ์สุวรรณ

   082-782-3802

 Line :: salesvinyltec

oat.jpg

ต่างประเทศ

 

คุณวีรวรรณ จอมทอง

092-131-0645

 Line :: brownyvic 

brown.jpg