For more information call 0-2703-6708 Ext.9 

Vinyltec Industry Co., Ltd. 609 Moo 6, Praksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

©2019 by Vinyltec Industry.

หน้าแรก >

PP Compound

ผลิตภัณฑ์

PP | Polypropylene

เป็นเทอร์โมพลาสติกที่เบาที่สุด มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ PE แต่มีความทนทานต่อความร้อนได้สูงกว่า มีสมบัติเชิงกลดีมาก เหนียว ทนต่อแรงดึง แรงกระแทกและทรงตัวดี ไอน้ำและออกซิเจนซึมผ่านได้ต่ำ มีความทนทานต่อสารเคมี ตัวทำละลาย และเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมาก PP จึงถูกนำไปใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงร้อน ฟิล์มใส ฟิล์มห่อหุ้ม หรือภาชนะบรรจุอาหารที่ไม่ต้องการให้ออกซิเจนซึมผ่าน พลาสติกหุ้มซองบุหรี่ เชือก แห อวน ถังน้ำมัน ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด
Call 0-2703-6708-9

PP | Polypropylene

บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด 609 หมู่ 6 ต.แพรกษา

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 0-2703-6708-9 | โทรสาร 0-2703-6338 | sales@vic.co.th

Vinyltec Industry Co., Ltd.

609 Moo 6, Praksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

Telephone: 0-2703-6708 Ext. 9 | Fax 0-2703-6338 | sales@vic.co.th