กลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกพีวีซีคอมพาวนด์ที่ตอบสนองทุกความต้องการอาทิเช่น

ขวด, ฟิล์ม, สายไฟ, อุปกรณ์ทางการแพทย์, รองเท้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์, ยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สร้างสินค้าให้มีมูลค่าเรามีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ