หน้าแรก >

PVC RIGID

ผลิตภัณฑ์

_MG_1588c.jpg

PVC COMPOUND

PVC plastic caused by PVC resin added to the additive into the appropriate proportion in order to be able to lead Easy to mold And also improving various features For better, such as color, strength, flexibility, clarity, impact resistance, heat resistance and so on to suit the usage and the needs of users

For more details
Viniltech Industrial Co., Ltd.

Call 0-2703-6708 Ext.9

RIGID PVC

PROFILE PVC เป็นพลาสติกที่มีความแข็ง เหนียว ทนทานต่อสารเคมีได้ดี สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น กลุ่มงาน ฟิล์ม เฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง และงานโพไฟล์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด

Call 0-2703-6708-9

RIGID PVC

Vinyltec Industry Co., Ltd.

609 Moo 6, Praksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

Telephone: 0-2703-6708 Ext. 9 | Fax 0-2703-6338 | suwanna@vic.co.th

Thanks! Message sent.