หน้าแรก >

THERMOPLASTIC

ผลิตภัณฑ์

DSCF6049.JPG

THERMOPLASTIC ELASTOMER

เกิดจากการนำเทอร์โมพลาสติกมาผสมกับยาง เกิดเป็นวัสดุชนิดใหม่ที่รวมคุณสมบัติของทั้งพลาสติก และ ยางไว้ด้วยกัน กล่าวคือ มีคุณสมบัติยืดหยุ่นคล้ายยาง ณ อุณหภูมิใช้งาน แต่สามารถนำไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยใช้เครื่องจักรแบบเดียวกับที่ใช้ขึ้นรูปพลาสติกทั่วไปได้ นอกจากนั้นยังสามารถหลอมเหลวได้ด้วยความร้อนหลายครั้งและสามารถรีไซเคิลได้ TPE เป็นชื่อเรียกรวมของวัสดุกลุ่มที่เป็นเทอร์โมพลาสติกผสมยาง โดยสามารถแบ่งย่อยตามชนิดของพลาสติกและยางได้หลายกลุ่ม ดังนี้ TPS TPO TPV TPU TPEE และ TPI ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ TPE ชนิด Styrene based คือ SBS SEBS และ SEPS เนื่องจากมีราคาถูกกว่าเทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์กลุ่มอื่น มีสมบัติทนทานต่อการเสียดสี และความล้า จึงถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น SBS ใช้เป็นส่วนประกอบรองเท้า ส่วน SEBS มีความแข็ง และความทนทานมากกว่า จึงใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และส่วนประกอบของสายเคเบิล 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด
Call 082-782-3802

Thermoplastic Elastomer

บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด

609 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 0-2703-6708-9 | โทรสาร 0-2703-6338 | sales@vic.co.th

Thanks! Message sent.

Vinyltec Industry Co., Ltd.

609 Moo 6, Praksa, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

Telephone: 082-782-3802 | Fax 0-2703-6338 | pawinee@vic.co.th

Thanks! Message sent.